Waarover gaat AstroBoot

30 jaar lang heb ik gepubliceerd over de gangbare, exoterische astrologie. Het leverde 10 boeken en een uitgebreide webstek op met ruim 1000 pagina's. Deze vorm laat ik verder graag over aan wie ermee wil bezig zijn.

In de tussentijd heb ik veel aandacht en tijd besteed aan een andere vorm van astrologie. Een wetenschappelijk gefundeerde namelijk. De vruchten daarvan publiceer ik hier vanaf september 2012.

De exoterische astrologie is sinds 1981 sterk verspreid. Nu is het tijd om een stap verder te gaan en het ideaal dat ik me stelde bij de publicatie van de best seller Van Ram tot Vissen een hechter fundament en een helderder vorm te geven. Want inderdaad: wat er ook wordt beweerd. Astrologie is een wetenschap die los staat van psychologie, religie en technieken als statistiek.

Het bewijs daarvoor laat ik aanschouwelijk zien via beursprogramma's die uitsluitend gebaseerd zijn op astrologische gegevens. Ik ken geen wetenschap die zo'n harde test doorstaat. Bij deze test kan geen twijfel bestaan; er kan niet gesjoemeld worden. Je krijgt de juiste gegevens over koop en verkoop of je krijgt ze niet.

Naast deze vorm leid ik de gevorderde lezer ook in in dat andere gebied dat deze wetenschap bestrijkt. Namelijk dat wat men aanduidt als Levenstaak. Hiermee overstijgt de astrologie inderdaad alle andere wetenschappen die we vandaag kennen.

Deze vorm is gebaseerd op dezelfde gegevens en gebruikt dezelfde parameters als die ik gebruik voor de beursprogramma's. De fouten van de gewone exoterische variant zitten er dus niet in.

Kenmerk van al mijn werk is helderheid, nuchterheid, doeltreffendheid en to the point informatie. Of dat nu over de beurs gaat, over sociaal psychologische problematiek of over de grote levensvragen bij mij zult u geen vage praatjes of wollig taalgebruik aantreffen.

Mijn werk is dan ook alleen geschikt voor personen die niet uit zijn op aangepastheid en alibis.

Nog vragen?