Angst, 2

Angst en energetische astrologie

Het slot van de vorige aflevering luidt:

Astrologische symboliek is meerdimensionaal. Daardoor kunnen zowel Mars als Saturnus in de geboortehoroscoop ook weer gebruikt worden om uit te vinden hoe iemand tot constructieve actie komt en op welk punt door emotie gedreven actie [ mars ] of pas op de plaats [ Saturnus ] het sterkst geconcentreerd is.

Mars

De normale connotatie voor Mars luidt: de god van oorlog. Dat komt doordat de romeinse god Mars in de loop van de tijd gelijkgesteld werd aan de griekse god Ares. Zie Mars . Van oorsprong is Mars echter de god van de landbouw. Als god van de oorlog wordt mars begeleid door Fobos [ = op de vlucht slaan, angst, vrees ] en Deimos [ = schrik ].

Het is dus geen toeval dat ik Mars behandel in verband met angst. Wat is er nu voor constructieve actie te bespeuren aan deze connotaties? Geen natuurlijk, maar Mars heeft nog twee kenmerken die eerder verwijzen naar de oorspronkelijke romeinse betekenis, namelijk de deugden die nodig zijn om op vruchtbare wijze om te gaan met de natuur: dienstbaarheid en discipline.

Een goede soldaat heeft juist deze deugden in hoge mate ontwikkeld of liever gezegd: iemand die in dit leven het beroep van militair ambieert, staat voor de levenstaak om te leren omgaan met fobos en deimos en komt tot de ontdekking dat dat gebeurt door discipline en toewijding zich eigen te maken. Niet door geweld, oorlog, verwoesting, schrik aanjagen en op de vlucht gaan of drijven.

Een andere betekenis van Mars in de horoscoop luidt: ego: het beeld dat ik van mezelf heb. Dus niet wie ik ben, maar wie ik denk dat ik ben.

Ego

Wat geldt voor Mars geldt ook voor het ego. Ook het begrip ego is voorzien van negatieve connotaties. Ook dat komt doordat het niet eenvoudig is om constructief om te gaan met het beeld dat iemand van zichzelf heeft.

Noodzaak

De essentie kunnen wij mensen niet direct waarnemen. Ook de essentie van onszelf niet. We kunnen wel beelden waarnemen. Ook beelden van onszelf. Beelden zijn dus noodzakelijk voor ons om tot bewustzijn te komen. Ego is dus noodzakelijk om in leven te blijven en tot bewustzijn te komen. Probleem daarbij is dat een beeld nooit gelijk is aan dat wat het verbeeldt. Dat wil zeggen: iedereen komt ooit tot de ontdekking dat het beeld niet klopt. Dat roept angst op, wie aan mijn beeld morrelt kan op een gewelddadige reactie mijnerzijds rekenen zolang ik nog niet begrepen heb dat Ik niet identiek is met mijn wezen.

Een kenmerkend beeld dat ik al eerder behandelde en waar iedereen in ruime mate over beschikt luidt: het verstarde kind.

Angst hoort kortom bij het ego en is een noodzakelijke compagnon van ons allen. Constructief ermee omgaan vereist de niet populaire deugden toewijding en discipline. Toewijding en discipline bij het onderzoeken, doorzien en loslaten van beelden die niet meer actueel zijn. Een proces dat angst en de neiging tot vluchten, vastklemmen [ verstarren] of opgeven oproept.

Dit lijkt me voorlopig genoeg stof tot nadenken te geven.

Let op: er is nu ook een Mobiele verzie van AstroBoot

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *