Astrologie en gezondheid

Astrologie en gezondheid

Vier factoren vormen een bedreiging voor de gezondheid. Ze worden samengevat onder het begrip stress:

  1. Materiele stress: bij voorbeeld luchtvervuiling.
  2. Voeding: bij voorbeeld voeding uit de voedingsindustrie.
  3. Psychosociale stress: bij voorbeeld werk gerelateerde stress.
  4. Groeistress: bij voorbeeld gedurende de doorgangsfasen in een leven.

De volgende gebieden van menselijke aktiviteit werken aan de oplossing van de stressfactoren:

  1. Materiele stress wordt met name tegengegaan door politiek en wetenschap.
  2. Stress door voeding wordt tegengegaan door met name de orthomoleculaire geneeskunde.
  3. Psychosociale stress door de verschillende afdelingen van de toegepaste psychologie.
  4. Groeistress wordt op niet systematische wijze tegengegaan door psychologie en psychiatrie.

Astrologie en de stressfactoren

De astrologie heeft geen instrumentarium als het gaat om materiele stress.

Bij de andere vormen van stress kan de astrologie in toenemende mate een rol spelen. Van matig [voeding], tot flink [ psychosociale stress ] , tot bijna uitsluitend [ groeistress].

Het bijzondere van astrologie is dat het een analysemethode aanreikt die leidt tot adviezen en richtlijnen per persoon. Daarmee overtreft het zowel de politiek als de wetenschap die gericht zijn op groepen, “verzamelingen”, mensen. De politiek is gericht op de volksgezondheid. En dat is iets anders dan uw en mijn gezondheid.

Hetzelfde geldt voor de wetenschap. Ook die richt zich op de wetmatigheden zoals die blijken uit de studie van groepen.

De energetische astrologie speelt een rol bij stress door voeding doordat hier een verbinding wordt aangegaan met de orthomoleculaire geneeskunst.

In de horoscoop kan worden gelezen op welk punt bij een specifiek persoon stressfactoren te
vinden zijn. Ook is uit de horoscoop afleidbaar in welke doorgangsfase iemand zich bevindt en welke specifieke stressfactoren zich daarbij voordoen.

Deze vragen werden in deze vorm nog nooit gesteld in de toegepaste vorm van astrologie. Een heel nieuw terrein ligt zodoende open voor de geinteresseerde onderzoeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *