Begeerte

Energetische typen

Type 6: Toewijding

: Astrologische energiebronnen: Mars.

DEUGDEN van dit type:

Toewijding, recht op het doel af, liefde, tederheid, intuitie, loyaliteit, solidariteit, trouw, binding, eerbied.

KWALIJKE KANTEN:

Zelfzucht, jaloezie, hangt teveel op anderen, profiteert van anderen, partijdig, zelfbedrog, sectarisch, bijgelovig, bevooroordeeld, overhaaste conclusies, brandende boosheid, woede.

DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN

Kracht, zichzelf opzij zetten, zuiverheid, waarheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, kalmte, evenwicht en gezond verstand.

Dit type heeft intense persoonlijke gevoelens en emoties, ook sterke religieuze impulsen. Niets wordt kalm en rustig opgevat. Iets is perfect of waardeloos. Vrienden zijn engelen, vijanden duivels. Deze ontstaan niet door de verdiensten van de persoon zelf, maar door de emotionele reactie van dit type op de uiterlijke waarneming. Dit type is zeer toegewijd, zowel aan een persoon als een een zaak. Dit type moet altijd een idool hebben, iets of iemand dat als God kan worden vereerd.

Op zijn best is dit type een heilige, op zijn slechtst een fanaticus, een dweper, een martelaard of inquisiteur. Alle religieuze oorlogen vallen onder deze energie. Dit type is geen goed soldaat, zakenman of politicus, maar een preker of redenaar. De dichter over eigen moties, de schrijver van religieuze werken.

Geloof en gebed zijn de technieken die dit type gebruikt voor genezing.. De weg naar bewustwording gaat via gebed en meditatie op zoek naar de eenwording met God.

Correspondenties bij dit type zijn:

Astrologie: Mars.
Dag: Dinsdag.
Kleur ( exoterisch): Rood.
Kleur ( esoterisch): Zilverachtig Roze.
Principe ( menselijk) : Begeerte .
Principe ( goddelijk): Begeerte naar vorm.
Element Water.
Zintuig: Smaak.
Lichaam: Tong, spraakorganen.
Functie: Astraal, emotionaliteit, begeerte.

Esoterisch gezien is dit begeerte, gelokaliseerd in het kruis en de keel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *