Functie astrologie

Het slot van de vorige bijdrage luidde:

Wat is een horoscoop dan wel? Een voorbeeld mag dat duidelijk maken.

Een horoscoop is zoals het woord zegt een momentopname Net zoals een foto een momentopname is. Zie ik er op een foto vrolijk uit, dan is het niet zo dat de foto mij vrolijk maakt. De foto laat zien welke energie ik op dat ene moment uitstraal. De oorzaak en de bron van die energie ben ik en niet de foto.

Hetzelfde geldt voor mijn horoscoop.

Dat Franz Kafka geen vrolijke, joviale, zonnige, vertrouwende bink is, komt niet door zijn horoscoop, maar door hemzelf. De psychische component waarover het gaat is gebonden aan de persoon Kafka en niet aan de momentopname van de geboorte van Kafka.

Welke bijdrage heeft astrologie?

In de oudere literatuur wordt hetgeen ik concludeerde samengevat met de uitspraak:

De sterren neigen, maar ze dwingen niet.

En vervolgens geeft men doorgaans als verklaring hier voor:

De mens heeft immers een vrije wil

quod non. Om te beginnen leeft de mens grotendeels onbewust, op routine. Dat is dus het tegendeel van vrije wil. Het is zelfs zo dat wie niet op routine leeft, wie zich dus niet aanpast aan de geldende codes, doorgaans wordt gezien als bedreigend. Een actueel voorbeeld zien we in de manier waarop de Griekse premier en minister van financieen worden behandeld. Door zijn collega’s, maar ook door de pers.

Wie nader wil ingaan op mijn ideeen over de vrije wil en de functie van astrologie in dat opzicht nodig ik uit

  1. Astrologie en vrije wil
  2. Astrologie en vrije wil, 2

te lezen.

Daaruit volgt dat astrologie laat zien waar de stress punten in iemands huidige leven liggen. En daarmee zijn we terug bij het uitgangspunt van deze uiteenzetting over energetische astrologie.

In een volgende aflevering laat ik zien wat dat concreet betekent.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *