Het bijzondere van astrologie

Waarin is astrologie bijzonder?

In de vorige bijdrage behandelde ik de notie van het grootste natuurlijke talent dat iemand eigen is. En schreef tot slot:

Ik kan me voorstellen dat er lezers zijn die willen weten wat hun eigen natuurlijke talent inhoudt. Wie daar interesse in heeft kan de informatie gratis bij me opvragen.

De opvraag-optie is nu gesloten.
De veelheid van reacties werd doorgaans begeleid met de vraag waarom heb ik dat nooit van anderen gehoord?

Het antwoord daarop luidt: een van de bijzondere eigenschappen van astrologie is dat je er ook nieuwe concepten mee kunt ontwikkelen. Dat komt doordat astrologie een taal is.

Ik houd ervan concepten te ontwikkelen die dichtbij mezelf en dichtbij de mens in het algemeen staan. Het natuurlijk talent is zo’n concept, maar ook het verstarde kind waar ik eerder aandacht aan besteedde.

Implicaties

Het natuurlijk talent bepaalt de basishouding van iemand en de basale manier van optreden. Dat wil zeggen dat de zon in de horoscoop moet worden genuanceerd via het natuurlijk talent. Ofwel: er zijn van elk “sterrenbeeld” 8 fundamenteel verschillende varianten. Anders gezegd:

Wie het natuurlijk talent gebruikt, komt tot 8 verschillende typen Ram, Stier, Tweelingen etc.

Statistisch onderzoek naar de juistheid van uitspraken over sterrenbeelden levert nooit een gunstig resultaat op. Bij dit onderzoek wordt nooit gebruik gemaakt van het natuurlijk talent, omdat dit in de astrologische literatuur niet bekend is. Dit is een van de verklaringen waarom statistisch onderzoek naar de juistheid van uitspraken over sterrenbeelden nooit iets oplevert.

Meer nuanceringen voor de kenmerken van zon in de horoscoop

Wie het natuurlijk talent gebruikt kent dus 8 typen “zon”. Er zijn echter nog meer nuanceringen. Ik som ze kort op:

Het decanaat waarin de zon staat: 3 nieuwe typen
De graad van de dierenriem: 30 nieuwe typen
De dag van de geboorte 14 nieuwe typen.
De vaste ster of sterren op de graad van de dierenriem : 0 tot 4 nieuwe typen

Al begrepen waarom niet iedere tweelingen geborene op Trump lijkt?

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *