Karaktereigenschappen in de horoscoop

Het slot van het vorige bericht luidde:

Daaruit volgt dat astrologie laat zien waar de stress punten in iemands huidige leven liggen. En daarmee zijn we terug bij het uitgangspunt van deze uiteenzetting over energetische astrologie.

In een volgende aflevering laat ik zien wat dat concreet betekent.

Karaktereigenschappen

Onlangs kreeg ik het volgende bericht aangaande de uitwerking van een babyhoroscoop:

Geachte Heer Boot,

Heel hartelijk dank voor uw werk !

Uw uitleg is heel begrijpelijk voor jonge ouders die ook niet vertrouwd zijn met astrologie
Eindelijk een menselijke taal met concrete hulp en ook met afwegingen van gaven en hun schaduwzijde zonder angst aan te jagen voor de zogenaamde gebreken van het kind.

Hoogachtend
M

Wat ik heb beschreven in de uitwerking is de conclusies die ik getrokken heb uit de energetische analyse van de geboortehoroscoop.

Daarbij hoort expliciet niet de opsomming van goede en slechte eigenschappen of “talenten” en “gebreken”. Waarom niet?

Dat is toch wat normalerwijs wordt aangegeven als de grote verdienste van een astrologische beschrijving van een persoon?

Het antwoord op die vraag luidt:
Karaktereigenschappen of persoonlijkheidskenmerken zijn niet aangeboren en staan zodoende niet aangeduid in de horoscoop.

Mensen hebben echter wel op een gegeven moment een persoonlijkheid of “karakter”. Waar komt dat dan vandaan als het niet is aangeboren?

En het antwoord luidt:
Persoonlijkheidskenmerken ontstaan in de loop van de geschiedenis van een persoon in de interactie met de omgeving.

Hiermee is een verklaring gevonden hoe het komt dat gelijke horoscoopstanden leiden tot verschillende karaktereigenschappen. Het verschil tussen Franz Kafka en Teilhard de Chardin bij voorbeeld als het gaat om de uitwerking van de conjunctie Zon/Jupiter komt doordat ze anders gereageerd hebben op de omstandigheden die hun plezier in het leven aangaat. [ zon/jupiter]. En dit verschil in reactie komt niet doordat Kafka tegen zichzelf zei:

“Kom laat ik eens in volle vrijheid besluiten dat ik enorm overdrijf met mijn woede [ Jupiter]
tegen mijn vader [ zon]”.

Maar door de mate van bewustzijn waarover hij in dit leven beschikte. Dat wil zeggen: de overtuiging: “Alles wat mij niet bevalt aan mezelf komt door mijn jeugd, en de verkeerde behandeling door mijn vader”. Of wel: “Ik ben het slachtoffer van de omstandigheden en ben zo zielig en heb het volste recht om daar eeuwig rancuneus over te zijn.”

Is dat een uiting van vrije wil? Nee, het is een uiting van het ontbreken van vrije wil, het kenmerk van de onbewuste mens. Zie ook Astrologie en bewustzijn

Hiermee heb ik tevens aangegeven hoe het komt dat mijn horoscoopuitwerkingen zo afwijken van wat gangbaar is op dit gebied. En waarom de frase “Jupiter conjunct zon maakt … ” in tegenspraak is met de realiteit. Waarom horoscoopstanden niet iets van iemand maken dus.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *