Mars en angst

Mars: de dominante factor bij bewustwording

Energetische astrologie bevat een belangrijke uitbreiding van de gangbare westerse astrologie zoals ik die beschreef in mijn andere boeken. Dat werd al enigszins duidelijk in de vorige aflevering toen ik wees op de andere betekenissen van Mars. In deze aflevering ga ik daar verder op in.

Bewustwording

Het bewustwordingsproces is het proces waarin langzaam maar zeker [ dat wil zeggen voor iedereen onontkoombaar ] het besef doordringt dat de dingen niet zijn wat ze lijken. Dat het wezen niet gelijk is aan de uiterlijke, fysieke gedaante. En dat de materie of het fysieke niet de oorzaak is van gebeurtenissen en ontwikkelingen.

In dat proces van bewustworden is Mars de dominante factor.

Voor ik verder ga herinner ik nog even aan de afleveringen over oorzaak en gevolg. Bij een bespreking als deze ontstaat gemakkelijk het misverstand dat Mars een handelende “persoon” is; dat Mars mij beinvloedt en ik zodoende een soort willoos object geworden ben. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Bij alles wat de mens doet is de mens zelf de oorzaak, niet de symbolen die de mens ter beschikking staan.

In plaats van Mars zou ik dus steeds moeten zeggen “dat wat ik samenvat aan menselijke activiteit onder de noemer Mars”.

Mars staat in dat geheel voor de fysieke dimensie van het bestaan. Daardoor wordt Mars in de gewone astrologie toegeschreven aan Ram: de eerste stap naar objectieve manifestatie, anders gezegd: incarnatie in de stof.

Na de langdurige worsteling aangaande, ja de oorlog tussen, de dualiteiten die de mens bepalen volgt de definitieve test in Schorpioen. Niet toevallig dus dat de oorspronkelijke astrologie Mars tot dit teken rekent. Niet alleen de fysieke vorm, maar ook de psychologische vorm valt onder het symbool Mars. Een ander woord voor psychologische vorm luidt: persoonlijkheid. Of weer een ander woord: het innerlijk leven.

Mocht de strijd om de vorm tot een goed einde zijn gebracht, dan komt het volgende aspect tevoorschijn. In de vorige aflevering noemde ik dat dienstbaarheid. Een spirituele categorie en die valt onder het derde teken dat hoort bij het symbool Mars, namelijk Boogschutter.

Ram ofwel manifestatie, Schorpioen ofwel bevrijding, Boogschutter ofwel Dienstbaarheid. Mars laat zien wat het doel is van geboren worden; wat de zin is van het leven.

Hoezo, een kwade kracht? Hoezo een malefic?

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *