Mars en bewustworden

Mars: de dominante factor bij bewustwording

Het slot van de vorige post luidt:

Ram ofwel manifestatie, Schorpioen ofwel bevrijding, Boogschutter ofwel Dienstbaarheid. Mars laat zien wat het doel is van geboren worden; wat de zin is van het leven.

Het gaat daarbij zoals gezegd niet om de fysieke planeet Mars die rondgaat als een Leeuw kijkend wie hij zal verslinden. Het wil zeggen: in de astrologie wordt via de taal van mythen en sprookjes verteld hoe het leven in elkaar zit, het leven van de mens welteverstaan.

Het bewustwordingsproces kent dus volgens deze opvatting 3 fasen:

  1. de manifestatie in de stof.
  2. de bevrijding van de lagere natuur, c.q. de vorming van de harmonische persoonljkheid.
  3. de omkering van uiterlijk naar innerlijk, genoemd dienstbaarheid of de suprematie van de ziel over de stof

Iedereen die nu op aarde leeft bevindt zich ergens in dit continuum van de suprematie van de materie naar de suprematie van de ziel. Op verschillende aspecten kan dat proces in een eveneens verschillend tempo verlopen. Iemand kan bij voorbeeld beseffen dat om het lichaam [= materie ] gezond te houden psychische problemen beter kunnen worden aangepakt [ stap 2], maar tegelijkertijd geen weerstand kunnen bieden aan mateloosheid als het gaat om suiker [ terug naar 1 ].

Het zal duidelijk zijn dat de symboliek van Mars opnieuw moet worden uitgewerkt. Dat heb ik inmiddels gedaan, maar ik zal de conclusies die ik hierover getrokken heb niet in deze bijdragen aan de lezer voorleggen, dat zou teveel ruimte in beslag nemen voor dit medium.

Wel ben ik bereid voor de afzonderlijke lezers van de nieuwsbrief van AstroBoot vragen over de symboliek van Mars in hun eigen horoscoop te beantwoorden. Door bij voorbeeld suggesties te geven hoe te achterhalen, waar iemand in het proces steekt en hoe de vorderingen aan de horoscoop kunnen worden afgelezen.

Angst, vervolg

Deze kleine reeks ging over angst en wel het ene aspect ervan, aangeduid met het symboool Mars [= actie] . Het tweede aspect van angst luidde Saturnus. Daarover een volgende keer meer.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *