Karaktereigenschappen in de horoscoop

Het slot van het vorige bericht luidde: Daaruit volgt dat astrologie laat zien waar de stress punten in iemands huidige leven liggen. En daarmee zijn we terug bij het uitgangspunt van deze uiteenzetting over energetische astrologie. In een volgende aflevering laat ik zien wat dat concreet betekent. Karaktereigenschappen Onlangs kreeg ik het volgende bericht aangaande …

Lees meer

Functie astrologie

Het slot van de vorige bijdrage luidde: Wat is een horoscoop dan wel? Een voorbeeld mag dat duidelijk maken. Een horoscoop is zoals het woord zegt een momentopname Net zoals een foto een momentopname is. Zie ik er op een foto vrolijk uit, dan is het niet zo dat de foto mij vrolijk maakt. De …

Lees meer

Is astrologie de oorzaak

Het slot van het vorige bericht luidde: Stille ontsteking Het probleem bij deze vorm van ontsteking luidt dat hij niet wordt opgemerkt. Het is zogenoemde “stille “ontsteking. Alle vormen van veroudering zijn uitingen van stille ontsteking. Dat is dus de oorzaak. En dat weer is een uiting van het grotere principe dat ik eerder noemde …

Lees meer

Cholesterol

Oorzaak en/of gevolg In de vorige bijdrage beschreef ik hoe cholesterol wordt beschouwd als de oorzaak van hart en vaatziekten en met name van hartinfarcten. De vraag die daarbij open was luidde: Is Cholesterol wel de oorzaak? Wie die vraag wil beantwoorden zoekt eerst de bron van cholesterol. Hoe komt cholesterol in de bloedvaten? Het …

Lees meer

Oorzaak en gevolg

Oorzaak en/of gevolg Voor een goed begrip van mijn manier van denken is het van belang een scherp onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. Ik zal het probleem illustreren aan twee in dit verband ter zake doende voorbeelden. Met dit verband bedoel ik de energetische astrologie. Het cholesterol gehalte. De functie van astrologie. Cholesterol. …

Lees meer

Stressfactoren in de horoscoop

Stress factoren in de horoscoop In de vorige post behandelde ik kort de elementen in de westerse astrologie. En ook de afzonderlijke stress factoren per element. Stressfactoren en de levenslijn In mijn boek over de elementen [ Karakter en Liefde . ] beschreef ik ook hoe de elementen een overheersende rol spelen in de doorgangsfase …

Lees meer

Stressfactoren in de horoscoop

Stress factoren in de horoscoop In de vorige post duidde ik aan dat astrologie een analyse functie kan hebben bij het achterhalen van niet-materiele stressfactoren. In dit artikel ga ik daar nader op in. Horoscoopduiding De eerste stap in de horoscoopduiding is: Bepaal de grote lijn. Dat kan op veel manieren, maar de simpelste gaat …

Lees meer

Astrologie en gezondheid

Astrologie en gezondheid Vier factoren vormen een bedreiging voor de gezondheid. Ze worden samengevat onder het begrip stress: Materiele stress: bij voorbeeld luchtvervuiling. Voeding: bij voorbeeld voeding uit de voedingsindustrie. Psychosociale stress: bij voorbeeld werk gerelateerde stress. Groeistress: bij voorbeeld gedurende de doorgangsfasen in een leven. De volgende gebieden van menselijke aktiviteit werken aan de …

Lees meer

orde en magie

Type 7: Wet en orde, magie. Astrologische energiebronnen: Maan. DEUGDEN van dit type: Kracht, vasthoudendheid, moed, beleefdheid, sterk in details, niet van anderen afhankelijk. KWALIJKE KANTEN: Vormelijk en formeel, bijgelovig, trots, bekrompen, oppervlakkige oordelen, ingebeeld, eigenwijs, extreem zelftoefgefelijk, vijandig. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Verdraagzaamheid, nederigheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, liefde, saamhorigheid, solidariteit. Dit type heeft er …

Lees meer

Begeerte

Energetische typen Type 6: Toewijding : Astrologische energiebronnen: Mars. DEUGDEN van dit type: Toewijding, recht op het doel af, liefde, tederheid, intuitie, loyaliteit, solidariteit, trouw, binding, eerbied. KWALIJKE KANTEN: Zelfzucht, jaloezie, hangt teveel op anderen, profiteert van anderen, partijdig, zelfbedrog, sectarisch, bijgelovig, bevooroordeeld, overhaaste conclusies, brandende boosheid, woede. DEUGEN DIE MOETEN WORDEN VERWORVEN Kracht, zichzelf …

Lees meer