Waarin is astrologie bijzonder?

Horoscopen van ASTROBOOT

Waarin is astrologie bijzonder?

In de vorige nieuwsbrief behandelde ik het basisprobleem van het menselijk bestaan: leven in conflict.In de religies heet dat de kennis van goed en kwaad.

Heeft astrologie in dit opzicht iets te bieden? Wel zeker.De astrologie op de juiste manier toegepast geeft formules aan die steeds het basisconflict omvatten. Er zijn dus geen goede of slechte standen,er zijn alleen samengestelde energieen die zowel ten goede als ten kwade tot uiting kunnen komen.

Centraal focuspunt daarbij is de mens, niet de horoscoop, want in het hart van de mens speelt de strijd tussen goed en kwaad zich af. Dat conflict speelt zich niet af op het papier van de horoscoop-afbeelding, maar in de realiteit.

Hiermee heb ik kort de basis van de energetische astrologie weergegegeven zoals ik die praktiseer.

Hoe pakt dat uit in de praktijk?

De horoscoopinterpretatie begint in de energetische astrologie met de vaststelling van iemands natuurlijke basistalent; het onvervreemdbaar talent dat ten grondslag ligt aan alle handelen van een persoon. Het talent, waar iemand niets voor hoeft te doen; dat niet
werd aangeleerd in de opvoeding of via scholing.

De notie van “iemands grootste natuurlijk talent” is onbekend in de psychologie. Het is een van de vele aspecten waarop de westerse astrologie bijzonder is.

De energetische astrologie onderkent 9 natuurlijke basistalenten. Iedereen beschikt over een en niet meer dan een van deze talenten.

De volgende stap in de interpretatie luidt: vaststellen welke kant van het talent [ de “goede” of de “kwade” ] overheerst in de persoon bij wie de horoscoop hoort. Daartoe stelt de beoefenaar van de energetische astrologie het bewustzijnsniveau van de persoon in kwestie vast.

Bij de laagbewuste persoon overheerst de “kwade” kant, bij de bewuste persoon de “goede”.

Het eerste punt waarin astrologie bijzonder is luidt dus: de mogelijkheid om het grootste natuurlijke talent van iemand te bepalen.

Dr. Martin Boot voor heldere en diepgaande horoscoopuitwerkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *