Wat is Esoterie?

Wat is esoterie?

Energetische astrologie zoals ik doe beoefen is een concretisering van het ruimere begrip esoterie. Het antwoord op de vraag wat ik onder esoterie versta is dus cruciaal voor wie wil begrijpen en volgen wat ik doe.

Het korte antwoord luidt:

De wetenschap met als onderwerp De plaats van de mens in de kosmos. Daarmee heeft esoterie raakpunten met religie en wetenschap. Twee gebieden van menselijke activiteit die elkaar aanvullen. In dit artikel bespreek ik kort de esoterie als wetenschap.

Wetenschap.

De kenmerken van wetenschap luiden in algemene termen:

  1. Er wordt gezocht naar wetmatigheden.
  2. Deze wetmatigheden worden gerelateerd aan een theoretisch kader.
  3. Het theoretisch kader wordt verfijnd en aangepast bij nieuwe inzichten.
  4. De nieuwe inzichten vloeien voort uit onderzoek.

Zowel de gewone wetenschap als de esoterie dragen deze kenmerken. De verschillen met dat wat als wetenschap wordt aanvaard kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Als werkelijkheid wordt niet materie, maar energie gedefinieerd.
  2. Object van onderzoek is de verhouding materie, ziel, geest.
  3. Materie wordt beschouwd als symbool, als afbeelding van de werkelijkheid. Als een van de mogelijke materialiseringen van energie.
  4. Nieuwe inzichten corelleren met toename van bewustzijn, niet met toename van verschijningsvormen.
  5. Esoterie is niet hierarchisch, maar gekoppeld aan het afzonderlijk individu. Ieder individu is autoriteit op zich.
  6. Toename van bewustzijn is een individueel proces waarin theorie en praktijk samengaan.

Kort samengevat:

De gewone wetenschap hoort bij het individu die in de bewustzijnsfase verkeert wat ik zie en meet is de wekelijkheid.>. Dit wordt in de esoterie genoemd de wet van Maja of de wet van illusie.

Anders gezegd: De esotericus zegt: De dingen zijn niet wat ze lijken.

De wetenchapper zegt: Als ik de uiterlijk kenmerken van de dingen beschrijf heb ik hun wezen gedefineerd. Omdat de gangbare wetenschap zich richt op het uiterlijk wordt die genoemd: Exoterie . In tegenstelling tot de wetenschap die het innerlijk heeft als studie-object, genoemd Esoterie .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *